Actueel

Nieuwsberichten van en over onze welzijnsvereniging.

De eerste Villandry ledenraad bijeenkomst is een feit!

Bestuur Villandry
19/5/2021

Op 7 maart is de Villandry ledenraad voor de eerste keer samengekomen om nader kennis te maken met elkaar en met het Bestuur van Villandry. De sfeer was erg goed. Tijdens de bijeenkomst heeft de notaris nog nadere uitleg gegeven over de statuten, waarin ook de rechten en plichten van de ledenraad zijn toegelicht en de samenwerking daarin met het bestuur.

Een terugblik op het stemproces

Het gehele stemproces is ingericht en verlopen volgens artikel 15 uit onze statuten. Het stemmen betrof een digitaal proces. Alle leden zijn hierover geïnformeerd via de eindejaars-mailing en zijn in de gelegenheid gesteld hun stem uit te brengen. Op verzoek zijn drie papieren stemformulieren verstuurd. Het aantal uitgebrachte stemmen betrof 133, we hebben geen blanco stemmen en geen ongeldige stemmen ontvangen.


Wie zijn er gekozen?

*Michel Wegerif heeft zich helaas moeten terug trekken uit de ledenraad.

Ledenraad
Achterste rij: Bram Agema, Bernice Girard, Peter Mauritsz, Gerrit CroesenVoorste rij: Joris Polman, Norma Bhola-Ramdien, Jan van der Zanden.Niet op de foto: René Bunders, Henk van Wissen en Willy Bronckers

De ledenraad gaat de komende periode aan de slag om op te starten. Zij zullen onder andere afstemmen de frequentie waarop de ledenraad samenkomt en hoe de verschillende rollen en taken worden verdeeld. Dit delen we zodra hier meer informatie over beschikbaar is.

Op donderdag 9 mei komen het bestuur en de ledenraad opnieuw samen om het jaarverslag 2018 vast te stellen.

Bestuur Villandry

Over de auteur:

Bestuur Villandry

Villandry wordt bestuurd door vrijwilligers die werkzaam zijn in het Openbaar Vervoer.