Over de vereniging

Het bestuur van onze welzijnsvereniging.

Lubbert Schenk

"
Ik vind het belangrijk iets voor elkaar te kunnen betekenen.
"
Lubbert Schenk

Lubbert Schenk

Bestuurslid

Functie: Combifunctionaris machinist/conducteur bij de NS

Eerste baan binnen het OV: ‘Als drieëntwintigjarige ben ik op 7 april 1975 bij de NS in dienst getreden als machinist. In het najaar van 1981 werd ik overgeplaatst naar Zwolle waar ik tot op de dag van vandaag met heel veel plezier werk.’

Lid Villandry: ‘Sinds 1975, toen ik in dienst kwam bij de NS. De reden? Ik vond en vind het belangrijk om iets voor elkaar te kunnen betekenen en aandacht voor elkaar te hebben. Dat was toen de doelstelling van Villandry en dat is het nog steeds.’

Bestuurslid: ‘In 1998 vroeg het toenmalige bestuur van de Spoorweg Welzijnsvereniging mij om toe te treden tot het bestuur. Naast algemene bestuurlijke taken ben ik bovendien verantwoordelijk voor de commissie materiële hulpverlening. Deze commissie verleent leden en hun gezinsleden hulp en bijstand in geval van ziekte en lichamelijke of geestelijke nood. En zien we erop toe dat de beschikbare middelen op juiste wijze besteed worden.’