Lid worden

Informatie over het lidmaatschap van Villandry.

Word lid van Villandry

Inschrijven als lid

Iedereen die in het Openbaar Vervoer of daaraan gelieerde ondernemingen werkt, kan lid worden van Villandry. Als u korter dan zes maanden in het OV werkt, kunt u meteen aanspraak maken op vergoedingen. Wordt u later lid, dan heeft u een wachttijd van een jaar en kunt u in het eerste jaar geen onkosten declareren.

Waarborgen van privacy

Als (toekomstig) lid van Villandry verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met deze persoonsgegevens om. In onze privacyverklaring vindt u meer informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen en welke rechten u daarop kunt uitoefenen.

Bijzondere persoonsgegevens

Het is mogelijk dat wij in het kader van onze dienstverlening bijzondere persoonsgegevens van u verwerken. Dit zijn gegevens die gezien hun aard extra gevoelig zijn, zoals gezondheidsgegevens. Voor de beoordeling en de behandeling van een door u ingediende declaratie ter vergoeding van gemaakte zorgkosten, is het noodzakelijk dat wij bijzondere persoonsgegevens verwerken.

Gegevens die wij hiervoor kunnen verzamelen zijn:

  • Zorgnota’s;
  • Declaratieoverzichten;
  • Indicaties van zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgkantoren, zorginstellingen, indicatiestellers en/of gemeenten (wmo);
  • Categorie van de te declareren zorg (denk aan medische behandeling, medicijnen, medische hulpmiddelen, woning- of vervoersaanpassing);
  • Informatie over ziekte, handicap.

Veelgestelde vragen

Mag ik lid blijven als ik met pensioen ga?

Als u met pensioen gaat, kunt u lid blijven van Villandry.

Hoe word ik lid?

Iedereen die in het Openbaar Vervoer of daaraan gelieerde ondernemingen werkt, kan lid worden van Villandry. Via het inschrijfformulier op de website kunt u zich online inschrijven.

Als u nog geen zes maanden werkzaam bent in het Openbaar Vervoer, kunt u na het lid worden meteen aanspraak maken op onze vergoedingen. Wordt u later lid, dan heeft u een wachttijd van een jaar en kunt u in het eerste jaar geen onkosten bij ons declareren.

Inschrijfformulier

Persoonsgegevens

Contactgegevens

Arbeidsgegevens

Betalingsgegevens

Wij incasseren een resterende lidmaatschap via automatische incasso. Rond 2 januari van ieder jaar schrijven wij de jaarlijkse contributie van het betreffende jaar af. U kunt uw machtiging tot automatische incasso op elk moment stopzetten door dit telefonisch of schriftelijk aan ons door te geven. Bovendien kunt u uw eigen bank binnen 8 weken verzoeken om een afgeschreven bedrag terug te laten boeken. Bij een onterechte incassering geldt zelfs een termijn van een jaar. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Verwerking persoonsgegevens

Hierbij geef ik toestemming aan Villandry om bijzondere persoonsgegevens over mij te verwerken zodat Villandry door mij ingediende declaraties ter vergoeding van zorgkosten kan beoordelen en (als aan alle gestelde voorwaarden is voldaan) de declaratie aan mij kan vergoeden.

  • Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven beschreven redenen, gegevens en instelling.
  • De verwerking van mijn bijzondere persoonsgegevens gebeurt enkel op de wijze zoals dit is omschreven in de privacyverklaring van Villandry die onder dit aanmeldformulier staat.
  • Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. In dat geval zullen wij - in beginsel - uw persoonsgegevens niet verder verwerken. Wanneer wij deze gegevens niet mogen verwerken, kunnen wij uw declaratie niet in behandeling nemen. U kunt wanneer u uw instemming intrekt dus niet meer optimaal gebruik maken van onze diensten.
Bedankt! We hebben het formulier in goede orde ontvangen. U hoort spoedig van ons.
Oops! Iets ging mis... Kunt u het eens opnieuw proberen?