Over de vereniging

De geschiedenis van onze welzijnsvereniging sinds 1907.

Historie van Villandry

Villandry

1907 Start Herstellingsoord Vereeniging

1908 Start orgaan "Ons Herstellingsoord"

1909 Opening Herstellingsoord Villandry (huur)

1921 Invoering algemeen lidmaatschap (spoor & tram)

1923 Aankoop gebouw en terrein Villandry

1926 Opening zijvleugels herstellingsoord

1931 Opening van het kinderhuis

1935 Ingebruikname isolatie-afdeling kinderhuis

1938 Aankoop vakantieoord "De Wageningsche Berg"

1943 Vordering door Duitsers van het kinderhuis

1944 Herstellingsoord gevorderd als noodziekenhuis

1946 Heropening herstellingsoord Villandry

1951 Heropening kinderhuis na restauratie oorlogsschade

1953 Verkoop hotel "De Wageningsche Berg"

1957 50-jarig bestaan met 21.034 leden

1965 Koninklijke goedkeuring statuten Villandry

1967 Jubileumuitgave rond 60 jaar Villandry

1967 Afschaffing Koninklijke goedkeuring

1983 Rijkssubsidie exploitatie herstellingsoorden

1985 Laatste uitgave van "Ons Herstellingsoord"

1986 Akkoord WVC renovatie herstellingsoord

1987 Patiënten elders ondergebracht i.v.m. start renovatie

1987 Brief WVC; stopzetting subsidie ingaande 1988

1988 Collectief ontslag voor personeel herstellingsoord

1989 Statutenwijziging Vereniging Villandry

1993 Verkoop voormalig herstellingsoord Villandry

1997 Wervingsfolder 90 jaar Villandry; circa 10.000 leden

2001 Ledenvergadering SWV-Villandry, presentatie nieuw logo

2017 Nieuw Villandry logo met pay off + nieuwe huisstijl, nieuwe website en diverse offline uitingen

Villandry

2002 Start Welzijnsvereniging Villandry

2004
Verkoop pand Maliesingel in Utrecht

Overgang administratie naar SPF Beheer BV.

Spoorweg welzijnsvereniging

1910 Oprichting Spoorweg Tuberculose Vereeniging

1911 Start consultatiebureau te Utrecht en huisbezoek door zuster

1912 Installatie eerste medische comité en aanstelling beambte

1918 Openstelling vereniging voor al het spoorpersoneel

1923 Start consultatiebureau met röntgenapparatuur

1925 Eigen kantoor-consultatiebureau Maliesingel 38, Utrecht

1926 Introductie verengingsorgaan "Lucht licht"

1933 Naamsverandering verenigingsorgaan in "Zon voor ieder"

1936 Start te Maasticht met het collectesysteem

1937 Oprichting eerste damescomité te Maastricht (collectes)

1945 Koop Rust- en Herstellingsoord "In de Dennen" te Huis ter Heide

1946 Ingebruikname herstellingsoord en verpleeghuis "In de Dennen"

1953 Opheffing consultatiebureau in verband met vele alternatieven

1956 Sluiting "In de Dennen" (en nadien verkoop)

1964 Statutenwijziging: gepensioneerden kunnen lid blijven

1969 Proef ondersteuning CARA-patiënten

1971 Vereniging voortaan voor tbc- en astmabestrijding

1974 Staking "zegelverkoop" oftewel collectes door DACO's

1976 Statutenwijziging: roepnaam "Spoorweg TBC en Astma Vereniging"

1983 100 jaar na ontdekking Tuberkelbacterie geen nieuw TBC-geval

1985 75-jarig bestaan; voor het eerst enkele rode cijfers op de balans

1987 Naamswijziging in Spoorweg Astma Vereniging en nieuw logo

1992 Fusieakte met Herstellingsoord Vereniging 1835-1905 (Vorden)

1992 Oprichting Spoorweg Welzijnsvereniging (verbreed werkterrein)

1994 Verkoop voormalig herstellingsoord "De Decanije" te Vorden

1995 Introductie periodiek "Welzijn"

1998 Vergoedingspakket wordt uitgebreid met alternatieve geneeskunde

1999 Nieuw logo, nieuwe folder en start onderhandelingen met Villandry

2001 Ledenvergadering SWV-Villandry, presentatie nieuw logo

Heb je een vraag?

Bekijk dan eerst de lijst met onze veelgestelde vragen. Hier vind je antwoorden op de meest voorkomende vragen die klanten zoals jij hebben gesteld. Staat je vraag er niet tussen? Zoek dan eens binnen onze kennisbank.