Voor werknemers

We zijn er speciaal voor medewerkers in het OV.

Vergoedingen

Villandry vergoedt zorgkosten volgens het overzicht vergoedingen. Het gaat hierbij om de vergoeding van kosten die niet onder de dekking van uw 'normale' ziektekosten verzekering vallen.

Uitsluitend op medische indicatie

Villandry vergoedt zorg als u een indicatie (recept) hebt van een ‘indicatiesteller’ zoals een zorgaanbieder.

Eigen rekening

Villandry vergoedt zorgkosten die voor eigen rekening zijn gebleven, zoals die van een zorgverzekeraar of gemeente. Uitzonderingen leest u hieronder.

Eigen risico

Het eigen risico van uw zorgverzekering en/of de kosten die hiermee verrekend worden, komen in aanmerking voor vergoeding door Villandry.

Maximale vergoeding

Er geldt in 2023 een maximale vergoeding per lid, per kalenderjaar, van € 600,-. U krijgt bericht zodra u het maximum heeft bereikt.

Maximale vergoeding

Het indienen van declaraties kan alleen als u lid bent en online via het Mijn Villandry gedeelte op de website.

  • Stuur de medische indicatie in.
  • Dien uw rekeningen met uw declaratie in.
  • Stuur de originele nota’s op naam in. Als een gedeelte van de nota door een andere instantie wordt vergoed, stuur dan het bericht van die instantie mee.
  • De verwerking van uw declaratie duurt circa vier weken. U ontvangt geen tussentijds bericht indien uw declaratie in orde is. Binnen vier weken maken wij de vergoeding aan u over.
  • Vergoedingen gelden per huishouden, inclusief inwonende kinderen tot 18 jaar.
  • Kosten die in het buitenland zijn gemaakt, worden volgens Nederlandse richtlijnen behandeld.
"Ik ben lid geworden van Villandry om iets te kunnen betekenen voor een collega die het even moeilijk had. Collegialiteit leeft binnen het OV meer dan elders."
Djarno Saristo (31). Monteur, Zwolle.