Vind hier alle informatie om je wegwijs te maken bij Villandry

Nieuwsberichten, vergoedingen, veelgestelde vragen, werkgevers en bestuursleden.

Nieuwsberichten

Kandidaten gezocht voor ledenraad

Er samen voor zorgen dat Villandry meegaat met de tijd en dat de leden sámen met het bestuur de vereniging toekomstbestendig maken. Ben jij die energieke netwerker die actief aan de slag wil voor Villandry?

DENK MEE, DOE MEE, BESLIS MEE

Zorgen dat de leden van Villandry écht meedenken over belangrijke onderwerpen van onze vereniging. En dat de koers van de vereniging aansluit bij de wensen van de huidige en potentiële leden. Kortom, er samen voor zorgen dat Villandry meegaat met de tijd en dat de leden sámen met het bestuur de vereniging toekomstbestendig maken. Ben jij die energieke netwerker die actief aan de slag wil voor Villandry? Meld je dan nu aan voor de ledenraad.

DAAROM EEN LEDENRAAD

De reden dat er een ledenraad komt, is omdat maar een heel klein deel - ongeveer 60 van de ongeveer 14.000 leden - één keer per jaar tijdens de Algemene Ledenvergaderingen (ALV) meepraat over het beleid van de vereniging. Met een ledenraad ontstaat er een intensievere betrokkenheid van de leden en kan het beleid van het bestuur ook beter door de leden gecontroleerd worden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 13 juni 2018 is er een tijdelijke ledenraad geïnstalleerd. Deze tijdelijke ledenraad heeft tot doel om dit najaar de verkiezingen voor de ledenraad te organiseren. En dat moment is dus nu.

DIT DOET DE LEDENRAAD

De ledenraad komt twee tot vier keer per jaar bij elkaar. Het voorstel is om de ledenraad te laten bestaan uit minimaal negen leden, gekozen door de leden. Ieder lid mag een stem uitbrengen en het is de bedoeling om deze verkiezingen elke drie jaar te laten plaatsvinden. Om alle leden goed te vertegenwoordigen, zijn er drie leeftijdscategorieën benoemd. Hiermee zijn alle verschillende levensfases en leeftijdsfases in de ledenraad vertegenwoordigd. Met per categorie minimaal drie leden. De categorieën zijn als volgt ingedeeld:

ZO STEL JIJ JE KANDIDAAT

Villandry is al meer dan honderd jaar dé welzijnsvereniging van, voor en door medewerkers in het Openbaar Vervoer. Voor Villandry ligt er een mooie toekomst in het verschiet. Actieve leden met een groot netwerk zijn hierbij hard nodig. Immers, we zijn er met elkaar, voor elkaar.

WIL JIJ GRAAG EEN ACTIEVE BIJDRAGE LEVEREN?

Stel je dan verkiesbaar voor de Villandry Ledenraad. Stuur je contactgegevens, een korte motivatie (max. 100 woorden) en een leuke foto naar: bestuur@villandry.nl. Gebruik als onderwerp: “aanmelding verkiezingen ledenraad.” Jouw gegevens worden vervolgens op de verkiezingssite van Villandry geplaatst. Medio december, na de verkiezingen, wordt duidelijk wie er zitting zullen nemen in de ledenraad.


Lees meer
Nieuwsberichten

Kerstkaart 2022

Wij wensen u een vitaal 2022!

Namens het bestuur van Welzijnsvereniging Villandry: Wij wensen u een vitaal 2022!
Lees meer
Nieuwsberichten

Oproep om zitting te nemen aan de Villandry ledenraad

De afgelopen periode hebben enkele leden van de ledenraad helaas hun zetel moeten opzeggen. Daarmee zijn we op korte termijn op zoek naar nieuwe leden.

De afgelopen periode hebben enkele leden van de ledenraad helaas hun zetel moeten opzeggen. Daarmee zijn we op korte termijn op zoek naar nieuwe leden. 


De ledenraad zorgt ervoor dat leden van Villandry mee kunnen denken over belangrijke onderwerpen en dat de koers van de vereniging aansluit bij de wensen van huidige en potentiële leden. De ledenraad komt een enkele keren per jaar samen en neemt samen met het bestuur van Villandry de belangrijke beslissingen voor onze vereniging.

De ledenraad bestaat uit minimaal negen leden en ieder lid wordt benoemd voor drie jaar. Er drie leeftijdscategorieën benoemd, zodat van alle leden de verschillende levens- en leeftijdsfasen vertegenwoordigd zijn. In iedere categorie zijn minimaal drie leden benoemd. Op dit moment zijn we op zoek naar vier nieuwe leden. Dat wil zeggen één lid in de leeftijd tussen de 18 – 44 jaar; één lid in de leeftijd van 45 – 67 jaar en twee leden van 68 jaar of ouder. Wanneer er meerdere kandidaten zijn voor een leeftijdscategorie, zal er door middel van verkiezingen een keuze gemaakt worden. Wanneer dit het geval is, zal er een verkiezingswebsite online worden gezet op www.villandry.nl. Hier kunnen alle leden hun stem uitbrengen.

Wanneer er meerdere kandidaten zijn voor een leeftijdscategorie, zal er door middel van verkiezingen een keuze gemaakt worden. Wanneer dit het geval is, zal er een verkiezingssite online worden gezet op www.villandry.nl, waar de leden hun stem kunnen uitbrengen.

Bent u enthousiast over deelnemen aan de ledenraad, maar wilt u nog iets meer informatie? Stuur dan een e-mail naar info@villandry.nl. Vanuit daar wordt er contact met u opgenomen. 
 
Wilt u graag actief aan de slag voor Villandry? Meldt u dan nu aan voor de ledenraad. U stelt zich verkiesbaar door uw contactgegevens, een korte motivatie (max. 100 woorden) en een foto vóór 31 januari 2022 te sturen naar: info@villandry.nl. Gebruik als onderwerp: “aanmelding verkiezingen ledenraad.”

Lees meer
Nieuwsberichten

Uitslag verkiezing Villandry ledenraad

De nieuwgekozen leden zijn per 1 maart benoemd en zullen in een bijeenkomst op 12 april officieel worden geïnstalleerd.

De uitslag van de verkiezing voor de ledenraad is bekend. De vier leden, P. Baas, W. Leeftink, F. Martens en J. de Ruijter, die zich kandidaat hebben gesteld zijn allen verkozen in de ledenraad. De nieuwgekozen leden zijn per 1 maart benoemd en zullen in een bijeenkomst op 12 april officieel worden geïnstalleerd.


Hiermee zijn er 11 personen actief binnen de Villandry ledenraad en bestaat de ledenraad per 1 maart uit:

B. Agema, P. Baas, G. Croesen, K. van Daatselaar, B. Girard, W. Leeftink, F. Martens, K. Mulder, J. Polman, J. de Ruijter en H. van Wissen.


Dank voor alle uitgebrachte stemmen!

Lees meer
Nieuwsberichten

Uitslag verkiezingen ledenraad

De eerste Villandry ledenraad is een feit: de 11 personen die zich kandidaat hebben gesteld zijn alle 11 gekozen en zijn sinds 14 januari 2019 geïnstalleerd.

U heeft het vast voorbij zien komen. Het laatste kwartaal van 2018 stond in het teken van het stemmen op kandidaten voor de ledenraad. En we hebben goed nieuws: de eerste Villandry ledenraad is een feit: de 11 personen die zich kandidaat hebben gesteld zijn alle 11 gekozen en zijn sinds 14 januari geïnstalleerd.

Lees meer
Nieuwsberichten

Villandry geschiedenis in boekvorm

Gerard Leonards dook in de archieven van Nijmegen en Utrecht om de rijke ontstaansgeschiedenis van Villandry, die zich uitstrekt van ca. 1904 tot en met heden, te onderzoeken en in boekvorm te gaan uitbrengen.

Velen van u zullen wel wat van de ontstaansgeschiedenis van uw vereniging hebben gehoord of hebben gelezen op de tijdlijn die elders op deze website staat. Het vroegere Herstellingsoord Villandry en het aanpalende Kinderhuis waren beiden in Nijmegen gevestigd. Misschien zijn er onder U personen die er zelf nog hebben verbleven en/of er actieve herinneringen aan hebben. Hen wil ik vragen om contact met mij te willen opnemen via mijn e-mailadres. Er is een flink aantal foto’s in de loop der jaren gemaakt van de Villa, het Herstellingsoord en het Kinderhuis, die veelal gebruikt werden voor publicatie in de periodieke uitgave “Villandry, Ons Herstellingsoord” of in de jubileumuitgaven die elk decennium in grote aantallen werden verspreid.

De rijke geschiedenis van Villandry, die zich uitstrekt van ca.1904 tot en met heden, was voor mij aanleiding om daar eens flink wat van te gaan uitzoeken in de archieven in Nijmegen en Utrecht en ook contacten te leggen met mensen die uit eigen ervaring of via overlevering er iets over kunnen vertellen. Het idee om dat te gaan doen stamt van september 2019 en met de daadwerkelijke uitvoering ervan ben ik nu enkele maanden intensief bezig.

Aangemoedigd door velen die ik erover spreek, heb ik me voorgenomen om de Villandry-historie vast te leggen in boekvorm! Zoals het er nu naar uitziet, zal het boek ongeveer 160 pagina’s gaan tellen. Om duidelijk te krijgen of publicatie in boekvorm haalbaar is, zou ik graag van zoveel mogelijk leden van uw vereniging vernemen of U één of meerdere exemplaren van het boek zou willen afnemen. De kostprijs zal ca.€.20.- per stuk gaan bedragen (is mede afhankelijk van de oplage).

Gerard Leonards
e-mail: gerardenlenyleonards@kpnmail.nl
Tel.: 06 21594264

Lees meer
Nieuwsberichten

Villandry zoekt een bestuurslid Communicatie

Lijkt het je leuk om bij te dragen aan dé welzijnsvereniging van, voor en door medewerkers in het Openbaar Vervoer?

Villandry zoekt een bestuurslid communicatie. Villandry wordt bestuurd door een landelijk bestuur op afstand en bestaat uit actieve leden die op vrijwillige basis een eigen portefeuille onder hun hoede hebben. Klik voor uitgebreidere beschrijving van de functie op het functieprofiel: Functieprofiel Bestuurslid Communicatie Villandry.


Lijkt het je leuk om bij te dragen aan dé welzijnsvereniging van, voor en door medewerkers in het Openbaar Vervoer? Stuur dan vóór 31 maart 2023 je CV en motivatie naar bestuur@villandry.nl.

Lees meer
Nieuwsberichten

Villandry zoekt nieuwe bestuursleden!

Lijkt het je leuk om bij te dragen aan dé welzijnsvereniging van, voor en door medewerkers in het Openbaar Vervoer? Villandry zoekt een nieuwe bestuursvoorzitter en een bestuurslid communicatie.

Villandry zoekt een nieuwe bestuursvoorzitter en een bestuurslid communicatie. Villandry wordt bestuurd door een landelijk bestuur op afstand en bestaat uit actieve leden die op vrijwillige basis een eigen portefeuille onder hun hoede hebben. Klik voor uitgebreidere beschrijving van de beide functies op de functieprofielen: Functieprofiel Bestuursvoorzitter Villandry / Functieprofiel Bestuurslid Communicatie Villandry.


Lijkt het je leuk om bij te dragen aan dé welzijnsvereniging van, voor en door medewerkers in het Openbaar Vervoer? Stuur dan vóór 16 januari 2023 je CV en motivatie naar bestuur@villandry.nl.

Lees meer
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Vergoedingen

Vervoersvoorzieningen

Extra zorg

75% van de eigen bijdrage, maximaal € 600,- per kalenderjaar.

U dient eerst uw aanvraag bij andere instanties in te dienen. Stuur hiervan de beschikking (afwijzing, toekenning of relevante polisvoorwaarden) altijd mee met uw declaratie.

Lees meer
Vergoedingen

Woningsanering

Extra zorg

• De Commissie Materiele hulpverlening beoordeelt de aanvraag en beslist of dat er tot het verstrekken van een vergoeding wordt overgegaan. Maximale vergoeding bedraagt € 600,- en is éénmalig per huishouden. • Vergoeding dient van tevoren aangevraagd te worden.

U dient eerst uw aanvraag bij andere instanties in te dienen. Stuur hiervan de beschikking (afwijzing, toekenning of relevante polisvoorwaarden) altijd mee met uw declaratie

Lees meer
Vergoedingen

Bijzondere vergoedingen

Bijzondere situaties

Villandry kan op advies van de commissie materiële hulpverlening een vergoeding verstrekken.

Stuur hiervoor een beschrijving mee waarin u de extra kosten aannemelijk maakt. U dient eerst uw aanvraag bij andere instanties in te dienen. Stuur hiervan de beschikking (afwijzing, toekenning of relevante polisvoorwaarden) altijd mee met uw declaratie.Villandry vergoedt alleen als u een medische indicatie heeft. Stuur deze indicatie met uw declaratie mee.

Lees meer
Vergoedingen

Vakantie voor gezinnen met een zorgintensief kind (0-18 jaar) of een individuele vakantie voor een zorgintensief kind waarbij de verzorgingstaak van de ouders/verzorgers wordt overgenomen.

Bijzondere situaties

De Commissie Materiele hulpverlening beoordeelt de aanvraag en of dat er tot het verstrekken van een vergoeding wordt overgegaan.

U dient eerst uw aanvraag bij andere instanties in te dienen. Stuur hiervan de beschikking (afwijzing, toekenning of relevante polisvoorwaarden) altijd mee met uw declaratie. Villandry vergoedt alleen als u een medische indicatie heeft. Stuur deze indicatie met uw declaratie mee.

Lees meer
Vergoedingen

Logies bij opname partner in ziekenhuis

Extra zorg

Maximaal € 17,- per nacht

U dient eerst uw aanvraag bij andere instanties in te dienen. Stuur hiervan de beschikking (afwijzing, toekenning of relevante polisvoorwaarden) altijd mee met uw declaratie. Villandry vergoedt alleen als u een medische indicatie heeft. Stuur deze indicatie met uw declaratie mee.

Lees meer
Vergoedingen

Hulpmiddelen

Extra zorg

50% van eigen bijdrage, maximaal € 600,- per kalenderjaar. CAK-rekeningen 75% van eigen bijdrage, maximaal € 600,- per kalenderjaar.

U dient eerst uw aanvraag bij andere instanties in te dienen. Stuur hiervan de beschikking (afwijzing, toekenning of relevante polisvoorwaarden) altijd mee met uw declaratie. Hulpmiddelen die niet op de lijst staan worden niet vergoed.

Lees meer
Vergoedingen

Woningaanpassing

Extra zorg

• De Commissie Materiele hulpverlening beoordeelt de aanvraag en beslist of dat er tot het verstrekken van een vergoeding wordt overgegaan. Maximale vergoeding bedraagt € 600,- en is éénmalig per kalenderjaar per huishouden. Van CAK-rekeningen wordt 75% van eigen bijdrage vergoed. • Vergoeding dient van tevoren aangevraagd te worden.

U dient eerst uw aanvraag bij andere instanties in te dienen. Stuur hiervan de beschikking (afwijzing, toekenning of relevante polisvoorwaarden) altijd mee met uw declaratie

Lees meer
Vergoedingen

Intramurale zorg

Extra zorg

Bij opname lid of partner 50% van de eigen bijdrage, maximaal € 600,- per kalenderjaar.

U dient eerst uw aanvraag bij andere instanties in te dienen. Stuur hiervan de beschikking (afwijzing, toekenning of relevante polisvoorwaarden) altijd mee met uw declaratie. Villandry vergoedt alleen als u een medische indicatie heeft. Stuur deze indicatie met uw declaratie mee.

Lees meer
Vergoedingen

Tandtechniek

Medische kosten

50% van eigen bijdrage, maximaal € 165,- per kalenderjaar.

U dient eerst uw aanvraag bij andere instanties in te dienen. Stuur hiervan de beschikking (afwijzing, toekenning of relevante polisvoorwaarden) altijd mee met uw declaratie.

Lees meer
Vergoedingen

Thuiszorg

Extra zorg

Voor deze vergoedingen geldt een bijdrage van 75% van de CAK rekeningen met een maximum van € 600,- per kalenderjaar.

Hulp via een erkende instelling voor thuiszorg. U dient eerst uw aanvraag bij andere instanties in te dienen. Stuur hiervan de beschikking (afwijzing, toekenning of relevante polisvoorwaarden) altijd mee met uw declaratie.

Lees meer
Vergoedingen

Fysiotherapie / ergotherapie

Medische kosten

50% van eigen bijdrage, maximaal € 300,- per kalenderjaar, met een maximum van € 600,- per gezin.

U dient eerst uw aanvraag bij andere instanties in te dienen. Stuur hiervan de beschikking (afwijzing, toekenning of relevante polisvoorwaarden) altijd mee met uw declaratie.

Lees meer
Vergoedingen

Orthodontie voor volwassenen

Medische kosten

50% van eigen bijdrage, maximaal, € 135,- per kalenderjaar.

U dient eerst uw aanvraag bij andere instanties in te dienen. Stuur hiervan de beschikking (afwijzing, toekenning of relevante polisvoorwaarden) altijd mee met uw declaratie.

Lees meer
Vergoedingen

Logies bij opname kind en ziekenhuis

Kinderen 0-18 jaar

Maximaal € 17,- per nacht.

U dient eerst uw aanvraag bij andere instanties in te dienen. Stuur hiervan de beschikking (afwijzing, toekenning of relevante polisvoorwaarden) altijd mee met uw declaratie. Villandry vergoedt alleen als u een medische indicatie heeft. Stuur deze indicatie met uw declaratie mee.

Lees meer
Vergoedingen

Medicijnen

Medische kosten

Maximaal € 110,- per kalenderjaar

U dient eerst uw aanvraag bij andere instanties in te dienen. Stuur hiervan de beschikking (afwijzing, toekenning of relevante polisvoorwaarden) altijd mee met uw declaratie.

Lees meer
Vergoedingen

Orthodontie

Kinderen 0-18 jaar

50% van eigen bijdrage, maximaal € 135,- per kalenderjaar

U dient eerst uw aanvraag bij andere instanties in te dienen. Stuur hiervan de beschikking (afwijzing, toekenning of relevante polisvoorwaarden) altijd mee met uw declaratie.

Lees meer
Vergoedingen

(Ortho)pedagogische hulp aan kinderen

Kinderen 0-18 jaar

Maximaal € 600,- per kalenderjaar

U dient eerst uw aanvraag bij andere instanties in te dienen. Stuur hiervan de beschikking (afwijzing, toekenning of relevante polisvoorwaarden) altijd mee met uw beschikking. Villandry vergoedt alleen als u een medische indicatie heeft. Stuur deze indicatie met uw declaratie mee.

Lees meer
Vergoedingen

Psychotherapie

In balans

Maximaal € 600,- per kalenderjaar.

U dient eerst uw aanvraag bij andere instanties in te dienen. Stuur hiervan de beschikking (afwijzing, toekenning of relevante polisvoorwaarden) altijd mee met uw declaratie.

Lees meer
Vergoedingen

Consulten + behandelingen

In balans

50% vergoeden met een maximum van € 300,- ter beoordeling van de commissie materiële hulpverlening.

U dient eerst uw aanvraag bij andere instanties in te dienen. Stuur hiervan de beschikking (afwijzing, toekenning of relevante polisvoorwaarden) altijd mee met uw declaratie. Een consult dat niet op de lijst staat wordt niet vergoed.

Lees meer
Vergoedingen

Preventie en bevordering goede gezondheid

Vitaliteit

50% vergoeden met een maximum van €300,- ter beoordeling van de commissie materiële hulpverlening.

U dient eerst uw aanvraag bij andere instanties in te dienen. Stuur hiervan de beschikking (afwijzing, toekenning of relevante polisvoorwaarden) altijd mee met uw declaratie.

Lees meer
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Veelgestelde vragen

Waar vind ik het vergoedingenoverzicht?

U vindt het vergoedingenoverzicht hier.

Veelgestelde vragen

Hoe snel wordt er uitbetaald?

De verwerking van uw declaratie duurt ongeveer vier weken. Als uw declaratie in orde is, ontvangt u van ons geen tussentijds bericht. Binnen vier weken maken wij de vergoeding aan u over.

Veelgestelde vragen

Wat is de maximale vergoeding?

Er geldt in 2023 een maximum vergoeding van € 600,- per gezin per jaar. Als u de maximum vergoeding heeft bereikt, krijgt u daarover bericht van Villandry.

Per categorie vergoeding geldt in sommige gevallen ook een maximum bedrag per jaar. Dit kunt u terugvinden op het vergoedingenoverzicht.

Veelgestelde vragen

Mijn declaratie is afgekeurd. Wat kan ik doen?

Het kan voorkomen dat uw declaratie wordt afgewezen. De kosten die u declareert komen dan niet voor vergoeding in aanmerking. Welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen, kunt u terugvinden op de vergoedingenlijst.

Veelgestelde vragen

Wat is mijn eigen bijdrage/eigen risico?

Bij uw zorgverzekering heeft u te maken met een eigen risico en in sommige gevallen ook met een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is niet hetzelfde als het eigen risico. De eigen bijdrage betaalt u voor bepaalde zorg en kan zowel gelden voor zorg uit de basisverzekering als voor zorg uit de aanvullende verzekering.

Het eigen risico is het bedrag dat wettelijk bepaald is en dat men eerst zelf betaalt. Het eigen risico geldt voor bijna alle zorg uit de basisverzekering, maar niet voor de zorg uit de aanvullende verzekering.

Heeft u zorg nodig waarvoor het eigen risico én de eigen bijdrage geldt? Dan betaalt u altijd de eigen bijdrage bovenop het eigen risico.

Bij Villandry komen de kosten voor eigen bijdrage en het eigen risico voor vergoeding in aanmerking.

Veelgestelde vragen

Hoeveel foto’s kan ik uploaden?

U kunt via Mijn Villandry maximaal 20 documenten per declaratie uploaden. De documenten mogen niet groter zijn dan 5 MB per stuk.

Veelgestelde vragen

Wat is een beschikking?

Een beschikking is een document van de zorgverzekeraar of andere instantie (bijvoorbeeld gemeente), waarin wordt aangegeven welk deel van de kosten door hen wordt vergoed en welk deel niet. Dat document is voor Villandry nodig, om te kunnen bepalen of u recht heeft op een vergoeding van Villandry.

Veelgestelde vragen

Wat moet ik insturen?

Stuur de originele nota’s op naam in. Stuur ook altijd de beschikking van de zorgverzekeraar of andere instantie (bijvoorbeeld gemeente) in, waarin wordt aangegeven welk deel van de kosten door hen wordt vergoed en welk deel niet. Indien de zorgverzekeraar niets vergoed, stuurt u dan ook daarvan een bewijs mee. In sommige gevallen is ook een medische indicatie noodzakelijk. Dit kunt u terugvinden in de vergoedingenlijst.

Veelgestelde vragen

Voor wie kan ik declareren?

Als u lid bent van Villandry kunt u zorgkosten declareren voor uzelf, voor uw partner en voor uw inwonende kinderen tot 18 jaar.

Veelgestelde vragen

Wat kan ik declareren?

Bij vergoedingen kunt u precies zien welke kosten bij Villandry voor vergoeding in aanmerking komen en onder welke voorwaarden u kosten kunt declareren.

Veelgestelde vragen

Ik ben mijn gebruikersnaam en wachtwoord kwijt. Hoe kan ik deze gegevens opnieuw opvragen?

U kunt via de knop ‘wachtwoord vergeten’ in Mijn Villandry uw inloggegevens opnieuw opvragen. Deze gegevens worden dan verstuurd naar het bij ons bekende e-mailadres.

Veelgestelde vragen

Hoe maak ik een account aan?

U kunt voor Mijn Villandry zelf inloggegevens aanmaken aan de hand van een activatiecode. Deze activatiecode kunt u aanvragen bij Villandry per email, via de contactpagina, of via telefoonnummer 088 - 8471700.

Veelgestelde vragen

Mag ik lid blijven als ik met pensioen ga?

Als u met pensioen gaat, kunt u lid blijven van Villandry.

Veelgestelde vragen

Hoe word ik lid?

Iedereen die in het Openbaar Vervoer of daaraan gelieerde ondernemingen werkt, kan lid worden van Villandry. Via het inschrijfformulier op de website kunt u zich online inschrijven.

Als u nog geen zes maanden werkzaam bent in het Openbaar Vervoer, kunt u na het lid worden meteen aanspraak maken op onze vergoedingen. Wordt u later lid, dan heeft u een wachttijd van een jaar en kunt u in het eerste jaar geen onkosten bij ons declareren.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Werkgevers

VolkerRail

Bezoek website
Werkgevers
Werkgevers
Werkgevers

Witte Kruis Middelen

Bezoek website
Werkgevers

Keolis Nederland

Bezoek website
Werkgevers
Werkgevers

Reisinformatiegroep 9292

Bezoek website
Werkgevers
Werkgevers
Werkgevers
Werkgevers
Werkgevers
Werkgevers
Werkgevers
Werkgevers
Werkgevers
Werkgevers
Werkgevers
Werkgevers
Werkgevers

Breng / Transdev

Bezoek website
Werkgevers

BAM Infra Rail

Bezoek website
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Bestuursleden

Bas von Königslöw

Sinds 2021 ben ik als penningmeester bij Villandry. Van 2000 tot 2021 heb ik gewerkt als business controller bij NS na een loopbaan bij diverse (semi-) overheidsorganisaties.

Lees meer
Bestuursleden

Abdoullah Chatrioui

In juni 2011 ben ik gestart als Hoofdconducteur bij NS. Na een paar jaar heb ik de overstap gemaakt naar Teammanager en heb ik diverse functies gehad als operationeel leidinggevende.’

Lees meer
Bestuursleden

Angela Kooij

Voor mij staat vast dat investeren in het welzijn en vervolgens de persoonlijke ontwikkeling op lange termijn voor personen én organisaties veel meer waarde creëert dan alleen het sturen op resultaat.

Lees meer
Bestuursleden

Helen Koper

Als bestuurslid houd ik me bezig met de medische commissie. Op deze manier hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan Villandry.

Lees meer
Bestuursleden

Lisette van Ooste

Ik heb ‘communicatie’ en de website in mijn portefeuille. Twee belangrijke onderwerpen, omdat we meer met elkaar kunnen als collega’s goed geïnformeerd zijn.

Lees meer
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Heb je een vraag?

Bekijk dan eerst de lijst met onze veelgestelde vragen. Hier vind je antwoorden op de meest voorkomende vragen die klanten zoals jij hebben gesteld. Staat je vraag er niet tussen? Zoek dan eens binnen onze kennisbank.