Actueel

Nieuwsberichten van en over onze welzijnsvereniging.

Villandry geschiedenis in boekvorm

24/5/2023

Velen van u zullen wel wat van de ontstaansgeschiedenis van uw vereniging hebben gehoord of hebben gelezen op de tijdlijn die elders op deze website staat. Het vroegere Herstellingsoord Villandry en het aanpalende Kinderhuis waren beiden in Nijmegen gevestigd. Misschien zijn er onder U personen die er zelf nog hebben verbleven en/of er actieve herinneringen aan hebben. Hen wil ik vragen om contact met mij te willen opnemen via mijn e-mailadres. Er is een flink aantal foto’s in de loop der jaren gemaakt van de Villa, het Herstellingsoord en het Kinderhuis, die veelal gebruikt werden voor publicatie in de periodieke uitgave “Villandry, Ons Herstellingsoord” of in de jubileumuitgaven die elk decennium in grote aantallen werden verspreid.

De rijke geschiedenis van Villandry, die zich uitstrekt van ca.1904 tot en met heden, was voor mij aanleiding om daar eens flink wat van te gaan uitzoeken in de archieven in Nijmegen en Utrecht en ook contacten te leggen met mensen die uit eigen ervaring of via overlevering er iets over kunnen vertellen. Het idee om dat te gaan doen stamt van september 2019 en met de daadwerkelijke uitvoering ervan ben ik nu enkele maanden intensief bezig.

Aangemoedigd door velen die ik erover spreek, heb ik me voorgenomen om de Villandry-historie vast te leggen in boekvorm! Zoals het er nu naar uitziet, zal het boek ongeveer 160 pagina’s gaan tellen. Om duidelijk te krijgen of publicatie in boekvorm haalbaar is, zou ik graag van zoveel mogelijk leden van uw vereniging vernemen of U één of meerdere exemplaren van het boek zou willen afnemen. De kostprijs zal ca.€.20.- per stuk gaan bedragen (is mede afhankelijk van de oplage).

Gerard Leonards
e-mail: gerardenlenyleonards@kpnmail.nl
Tel.: 06 21594264