Voor werknemers

We zijn er speciaal voor medewerkers in het OV.

Machtiging lid

Op deze pagina kunt u als lid aangeven dat we uw contributie kunnen afschrijven via automatische incasso.

Persoonsgegevens

Contactgegevens

Betalingsgegevens

Wij incasseren een resterende lidmaatschap via automatische incasso. Rond 2 januari van ieder jaar schrijven wij de jaarlijkse contributie van het betreffende jaar af. U kunt uw machtiging tot automatische incasso op elk moment stopzetten door dit telefonisch of schriftelijk aan ons door te geven. Bovendien kunt u uw eigen bank binnen 8 weken verzoeken om een afgeschreven bedrag terug te laten boeken. Bij een onterechte incassering geldt zelfs een termijn van een jaar. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Verwerking persoonsgegevens

Hierbij geef ik toestemming aan Villandry om bijzondere persoonsgegevens over mij te verwerken zodat Villandry door mij ingediende declaraties ter vergoeding van zorgkosten kan beoordelen en (als aan alle gestelde voorwaarden is voldaan) de declaratie aan mij kan vergoeden.

  • Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven beschreven redenen, gegevens en instelling.
  • De verwerking van mijn bijzondere persoonsgegevens gebeurt enkel op de wijze zoals dit is omschreven in de privacyverklaring van Villandry die onder dit aanmeldformulier staat.
  • Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. In dat geval zullen wij - in beginsel - uw persoonsgegevens niet verder verwerken. Wanneer wij deze gegevens niet mogen verwerken, kunnen wij uw declaratie niet in behandeling nemen. U kunt wanneer u uw instemming intrekt dus niet meer optimaal gebruik maken van onze diensten.
Bedankt! We hebben het formulier in goede orde ontvangen. U hoort spoedig van ons.
Oops! Iets ging mis... Kunt u het eens opnieuw proberen?

Veelgestelde vragen

Waar vind ik het vergoedingenoverzicht?

U vindt het vergoedingenoverzicht hier.

Hoe snel wordt er uitbetaald?

De verwerking van uw declaratie duurt ongeveer vier weken. Als uw declaratie in orde is, ontvangt u van ons geen tussentijds bericht. Binnen vier weken maken wij de vergoeding aan u over.

Wat is de maximale vergoeding?

Er geldt in 2023 een maximum vergoeding van € 600,- per gezin per jaar. Als u de maximum vergoeding heeft bereikt, krijgt u daarover bericht van Villandry.

Per categorie vergoeding geldt in sommige gevallen ook een maximum bedrag per jaar. Dit kunt u terugvinden op het vergoedingenoverzicht.