Voor werkgevers

De waarde van Villandry voor bedrijven.

Voor werkgevers in het Openbaar Vervoer

Villandry is sinds 1907 dé welzijnsvereniging van, voor en door medewerkers binnen het Openbaar Vervoer. En draagt met haar diensten en producten indirect bij aan het verlagen van ziekteverzuim. Bedrijven die zich verbinden aan Villandry, verbinden hiermee werknemers aan elkaar, creëren een community.

Communities horen bij deze tijd én passen goed in de cultuur van de organisaties en bedrijven in het Openbaar Vervoer. Een cultuur die zich uit in saamhorigheid, solidariteit, binding en verbinding. Kortom, Villandry is al meer dan honderd jaar een stabiele factor voor werknemers en werkgevers in het OV.

Over Villandry

Villandry is een onafhankelijke vereniging met ruim 9.000 leden. Villandry vergoedt behandelingen die buiten de ‘normale’ ziektekostenverzekering vallen, maar wel een bijdrage leveren aan het welbevinden en welzijn van uw medewerkers. En dat zonder enig winstoogmerk. Het bestuur van Villandry bestaat uit OV-collega’s. Zeer betrokken vrijwilligers die zich inzetten om de doelstellingen van de vereniging te realiseren. Het bestuur van Villandry wordt in haar werkzaamheden ondersteund door Patch. Dit marketing service bureau uit Den Bosch verzorgt uiteenlopende marketing- en administratieve activiteiten, waaronder de ledenadministratie en de declaratie-afhandeling.

De waarde van Villandry voor werkgevers

Villandry levert een bijdrage aan het welbevinden en welzijn van haar leden, allen werkzaam in het OV. Hiermee draagt onze vereniging indirect bij aan het verlagen van het ziekteverzuim in deze sector. Centraal hierin staat de solidariteitsgedachte: als lid zorg je niet alleen voor jezelf, je ondersteunt ook je collega’s. Ook werkgevers spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van het welbevinden en welzijn van hun medewerkers. Samen kunnen we nog meer bereiken. Wij staan dan ook open voor uw ideeën voor nieuwe producten of diensten. U kunt hiervoor contact opnemen met een van de beide voorzitters van Villandry via info@villandry.nl. Wij zijn benieuwd naar uw suggesties.

De waarde van werkgevers voor Villandry

Werkgevers in het OV kunnen Villandry van dienst zijn door het lidmaatschap van Villandry te promoten bij haar werknemers. U kunt desgewenst brochures en de vergoedingenlijst downloaden.

Innen contributie en personeelsmutaties

Werknemers kunnen werkgevers verzoeken de contributie van Villandry in te houden op het salaris. Werkgevers dragen die contributie maandelijks af aan Villandry. De contributie kan worden overgemaakt op het volgende bankrekening nummer. Het Upload-portaal kan worden gebruikt door werkgevers en administrateurs van OV-bedrijven die de contributies inhouden op het salaris van de medewerkers. Om de ledenadministratie van Villandry up-to-date te houden en de financiële administratie sluitend, kunnen de periodieke mutaties vanuit de werkgevers of administrateurs via dit upload-portaal worden doorgegeven aan de administrateur van Villandry.

"Villandry leeft al 100 jaar binnen het OV."

Daarom Villandry

Voor een klein bedrag per maand kan iedereen die in het Openbaar Vervoer werkt lid worden van Villandry. En hebben uw medewerkers de zekerheid dat wij er zijn wanneer zij hulp nodig hebben. Of dat nu fysiotherapie, een psycholoog of een opname in een herstellingsoord is. Tot en met speciale naschoolse opvang wanneer een kind dat om medische redenen nodig heeft. Aansluiting bij Villandry heeft veel voordelen.

Hierbij de voordelen van het lidmaatschap op een rij:

  • We vergoeden zorg voor alle medewerkers die werkzaam zijn bij OV-bedrijven, of daaraan gelieerde ondernemingen.
  • Het gaat om zorg die niet onder de dekking van uw ‘normale’ ziektekostenverzekering of eigen risico valt.
  • Medewerkers hoeven zich niet altijd zorgen te maken over onverwachte rekeningen van specialisten.
  • Onze vergoedingen gelden ook voor partner en kinderen tot 18 jaar.
  • Partners van overleden leden mogen lid blijven.
  • Wie met pensioen gaat, kan lid blijven. Ook wanneer een medewerker naar een andere werkgever gaat.
  • Uw medewerkers ondersteunen niet alleen zichzelf, maar ook collega’s en hun gezinnen.
  • Lid worden kost slechts € 39,00 per jaar.