Vergoedingen

Villandry vergoedt zorgkosten volgens het overzicht vergoedingen. Het gaat hierbij om de vergoeding van kosten die niet onder de dekking van uw 'normale' ziektekosten verzekering vallen.

Bijzondere vergoedingen

Bijzondere situaties

Omschrijving

Het kan voorkomen dat hetgeen waarvoor u een vergoeding zou willen ontvangen, niet op ons overzicht vergoedingen voorkomt. In principe vergoeden we dan ook niet. Toch kunt u, in uitzonderlijke gevallen, een beroep doen op onze vereniging. We bieden u de mogelijkheid om een speciaal verzoek te doen, waarin u aangeeft wat de omstandigheden zijn en wat uw motivatie is om het verzoek in te dienen. De commissie materiële hulpverlening beoordeelt vervolgens namens het bestuur of en zo ja, in welke mate er een vergoeding toegekend wordt.

Vergoeding

Stuur hiervoor een beschrijving mee waarin u de extra kosten aannemelijk maakt. U dient eerst uw aanvraag bij andere instanties in te dienen. Stuur hiervan de beschikking (afwijzing, toekenning of relevante polisvoorwaarden) altijd mee met uw declaratie.Villandry vergoedt alleen als u een medische indicatie heeft. Stuur deze indicatie met uw declaratie mee.

Voorwaarden

Villandry kan op advies van de commissie materiële hulpverlening een vergoeding verstrekken.

Eigen risico

Het eigen risico van uw zorgverzekering en/of de kosten die hiermee verrekend worden, komen in aanmerking voor vergoeding door Villandry.

Er geldt in 2024 een maximale vergoeding per lid, per kalenderjaar, van € 600,-. U krijgt bericht zodra u het maximum heeft bereikt.

Maximale vergoeding

Het indienen van declaraties kan alleen als u lid bent en online via het Mijn Villandry gedeelte op de website.

  • Stuur de medische indicatie in.
  • Dien uw rekeningen met uw declaratie in.
  • Stuur de originele nota’s op naam in. Als een gedeelte van de nota door een andere instantie wordt vergoed, stuur dan het bericht van die instantie mee.
  • De verwerking van uw declaratie duurt circa vier weken. U ontvangt geen tussentijds bericht indien uw declaratie in orde is. Binnen vier weken maken wij de vergoeding aan u over.
  • Vergoedingen gelden per huishouden, inclusief inwonende kinderen tot 18 jaar.
  • Kosten die in het buitenland zijn gemaakt, worden volgens Nederlandse richtlijnen behandeld.
Declareren

"Ik ben lid geworden van Villandry om iets te kunnen betekenen voor een collega die het even moeilijk had. Collegialiteit leeft binnen het OV meer dan elders."

Djarno Saristo (31)
Monteur, Zwolle.